สำนักงานปลัด อบต.


นายกฤษฎา สุ่มมาตย์

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด

 

นายจักรพันธุ์ จำปาวัลย์

ตำแหน่งนิติกร

นายสรวิชญ์ มณีวงษ์

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนงเยาว์ ศรีมะณี

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรรมณี พันธ์เพ็ชร

ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

นางสาวสาวิตรี สีหะวงษ์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

นายทรงศิลป์ จันทศรี

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุดาพร สุปัตติ

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายวศิน บุษบงก์

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

นายประมวล สุโพธิ์

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายเอกลักษณ์ วงษ์มณี

ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง

นายสมยงค์ ไชยปัญญา

ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง

นายสุพจน์ สุโพธิ์

ตำแหน่งนักการภารโร

นางลำดวน ไชยวงษ์

ตำแหน่งแม่บ้าน

นายศักดา พูลงาม

ตำแหน่งยาม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
046109
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5
307
1454
43506
3768
4932
46109

Your IP: 162.158.166.6
2021-04-22 00:14